Nevhodné kombinace: interakce doplňků stravy a psychofarmakologických léčiv (a fake news)

Bojovat proti fake news je důležité, zvláště když se týkají léčby. Fake news mohou vznikat a šířit se různými způsoby, a proto je dobré být obezřetný a kritický při čtení obsahu na sociálních sítích nebo na internetu.

Z fake news, se kterými se lze setkat u potravinových doplňků určených pro depresivní pacienty, patří k nejčastějším, že bylinné přípravky mohou posloužit jako náhrada antidepresiv.  Velmi podobné je to i u pacientů trpících schizofrenií. Taková nepravdivá tvrzení např. uvádí, že omega-3 mastné kyseliny mohou posloužit jako zázračná léčba schizofrenie.

V roce 2022 byla v Kanadě vydána doporučení pro lékaře (psychiatry) pro léčbu psychických poruch pomocí nutraceutik (doplňků stravy) a fytofarmak (bylinek apod.). Skupina expertů z prakticky celého světa posuzovala kvalitu vědeckých důkazů a navrhla hodnocení jednotlivých přístupů jako „doporučen“ (+++), „prozatímně doporučen“(++), „slabě doporučen“ (+), „aktuálně nedoporučen“ (+/-) nebo „nedoporučen“ (-) pro konkrétní zdravotní stav. 

Cílem doporučení nebylo nahradit dosavadní terapii psychofarmaky, ale vhodně ji doplnit pomocí potravinových doplňků, u kterých jsou dostupné vědecké důkazy o jejich příznivém vlivu na průběh onemocnění, avšak v kombinaci s psychofarmakologickou léčbou.

Jaké kombinace potravinových doplňků lze považovat za nevhodné? Odpověď je nasnadě. Právě potravinové doplňky stravy, u kterých bylo zjištěno, že nemají žádné nebo jen minimální pozitivní účinky na příslušné onemocnění, jsou obvykle nejméně vhodné k užívání, protože nepříznivě zasahují do standardní psychofarmakologické léčby.

O dopadu různých takových produktů a jejich interakci s dalšími léky se dočtete v přiložené brožuře.


Kontakt pro novináře:

Ing. Marcela Alföldi Šperkerová
ředitelka

+420 605 ­234 304
info@pruvodcepacienta.cz

Naše projekty

nahoru