Publikace a edukace

Průvodce pacienta se zabývá množstvím edukačních aktivit zaměřených na lékovou gramotnost. Průvodce pacienta také působí jako vydavatel odborných publikací nejen pro pacientské organizace.

Edukační a publikační projekty mají u pacientů, ale i jejich blízkých, popř. pečovatelů, posílit lékovou gramotnost t.j. vyznat se v lécích, které užívají, vědět o případných nežádoucích účincích,  lékových či potravinových interakcích, duplicitě (používání léků se stejnou či podobnou účinnou látkou) a poukázat na konkrétní potraviny a byliny, které mohou mít při souběžném užívání s léky také negativní účinek.

V posledních provedených studiích  na téma zdravotní gramotnosti v ČR (např. Holčík, 2015) se ukázalo, že úroveň povědomí českých pacientů o jejich zdraví a zdravotní péči je obecně nízká. Konkrétně např. schopnost porozumět příbalovému letáku u léku se ukázala jako podprůměrná a navíc tato schopnost významně klesá s věkem, kdy pacient bere více léků a kdy se zvyšují rizika s tím spojená. Neschopnost pacienta orientovat se v této oblasti, porozumět informacím, komplikuje jeho přístup k léku a léčbě a snižuje se tzv. compliance pacienta. Právě na porozumění farmakoterapii a tím zvýšení adherence k léčbě se projekt soustředí.  


Publikace 

V lednu 2019 byla pacientům v rámci odborného kolokvia PragueOnco 2019 představena brožura Jak být lépe slyšen a vyslyšen, která je praktickým návodem, jak pomoci pacientským organizacím zviditelnit témata, jež jsou pro ně důležitá, např. dostupnost zdravotní péče, naplnění sociálních potřeb i psychologické podpory.

V květnu 2019 byla na mezinárodním kongresu o rakovině žaludku, 13. International Gastric Cancer Congress (IGCC),  pacientům předvedena nová brožura Práva pacientů a jak se jich domoci. Knížečka pomůže pacientům a jejich blízkým orientovat se v jejich právech ve zdravotnické oblasti, jak tato práva naplňovat, případně na koho se mohou obrátit s žádostí o pomoc.

V červnu 2019 vydal Průvodce pacienta výroční zprávu. Najdete ji spolu se zprávou revizora v pravém sloupci.  

V červnu 2020 vydal Průvodce pacienta výroční zprávu za rok 2019. Najdete ji v pravém sloupci. 

V červnu 2021 vydal Průvodce pacienta výroční zprávu za rok 2020. Najdete ji v pravém sloupci. 

V červnu 2022 vydal Průvodce pacienta výroční zprávu za rok 2021. Najdete ji v pravém sloupci. 

V červnu 2023 vydal Průvodce pacienta výroční zprávu za rok 2022. Najdete ji v pravém sloupci. 

Kontakt pro novináře:

Ing. Marcela Alföldi Šperkerová
ředitelka

+420 605 ­234 304
info@pruvodcepacienta.cz

Naše projekty

nahoru