Semináře a workshopy

Průvodce pacienta organizuje různé semináře, na něž srdečně zve zástupce pacientských organizací, odborníky, novináře i širokou veřejnost

Nabídka přednášky o užívání léků

Zájemcům nabízíme, že pro ně uspořádáme přednášku na téma bezpečného užívání léků a o účelné a bezpečné farmakoterapii. Cílem je zvýšit lékovou gramotnost zejména u seniorské populace. Přednášky jsou financovány z grantu ministerstva zdravotnictví. 

Zájemci pište na mail: Ivana.plechata@pruvodcepacienta.cz.


Protože v podmínkách pandemie je omezeno setkávání lidí, aby se omezilo šíření nemoci covid-19, dáváme k dispozici přednášky formou videí. Odkaz na náš YouTube kanál, kde jsou přednášky volně k dispozici, najdete na pravé straně stránky.


Kulatý stůl k potřebám pacientů s onkologickým onemocněním

Kulatý stůl se konal 28. června a navázal na již dvě předcházející setkání u kulatého stolu na MZ ČR v letech 2017 a 2018 a konal se pod záštitou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Cílem bylo, aby se zdravotní potřeby onkologických pacientů a případné změny v přístupu kompetentních orgánů projednaly se zástupci státní správy, plátců a odborných společností za přítomnosti zástupkyň a zástupců pacientských organizací i samotných pacientů. Více informací se dočtete v zápisu z kulatého stolu, který je přiložen v pravé části stránky. 


Je SÚKL hodný nebo zlý policajt?

Průvodce pacienta, z.ú., Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s (iHETA) a Onko Unie, o. p. s., Vás zvou na druhé pacientské fórum k aktuálním otázkám českého zdravotnictví. Na semináři prezentace přednesou Tomáš Doležal z institutu iHETA a ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová, která představí činnost SUKL v oblasti cen a úhrad. Pozvánku na seminář najdete v pravé části stránky.


Dispenzarizace onkologických pacientů

Zveme Vás na seminář, který zodpoví vaše otázky týkající se nejen dispenzarizace onkologických pacientů praktickými lékaři, ale například se také dozvíte více o genomickém testu. Více informací zjistíte v sekci Aktuality anebo po kliknutí na odkaz v pravé části stránky. 


Paragraf 16 a jak s ním dále.... 

Průvodce pacienta připravil spolu s Institutem pro zdravotní ekonomiku iHETA a pacientskou organizací OnkoUnie seminář o paragrafu 16, který umožňuje pacientům získat v mimořádných případech dosud nehrazenou léčbu,  o jeho fungování, nedostatcích a připravovaných novelách příslušného zákona. 

Na semináři s prezentací vystoupil farmakoekonom Tomáš Doležal (iHETA), náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel, analytik Petr Řeháček, právník Ondřej Dostál. Jejich prezentace, tiskovou zprávu a analýzu Petra Řeháčka si můžete prohlédnout v přiložených souborech v pravé části stránky.


Jak být lépe slyšen, aneb jak zaujmout veřejnost a komunikovat s novináři

Seminář je organizován ve spolupráci se zkušeným zdravotnickým novinářem a PR expertem a je určen zejména pro zástupce aktivnějších pacientských organizací, které mají svá témata, která chtějí sdělit veřejnosti, nebo těm, kteří rozhodují ve zdravotnictví.

 Témata:

• Jak prezentovat organizaci a její úspěchy v návaznosti na cílovou skupinu.
• Jak medializovat aktivity – aneb co novináře zaujme.
• Jak komunikovat se stakeholdery (lékaři, regulátory, politiky).
• Jak silný je můj příběh, který potřebuji podpořit (Case for support).

 

Jak užívat léky účelně a bezpečně

Průvodce pacienta pořádá semináře/přednášky v rámci seniorských klubů/pacientských organizací/domovů pro seniory či pečovatelských domů na téma:

• Co je to lék, lékové formy, vývoj léků a ověřování bezpečnosti a účinnosti léků

• Léky vs. doplňky stravy – rozdíly

• „Léky“ a internet, zásilkový prodej

•  Zázračné „léky“ na všechno…nenechat se nachytat na klamavou reklamu

•  Pravidla pro uchovávání a likvidaci léků

•  Lékové interakce

•  Nežádoucí účinky léků a jak k nim přistupovat

•  Na co se ptát lékaře a lékárníka

•  Specifika podávání léčiv u seniorůKontakt pro novináře:

Ing. Marcela Alföldi Šperkerová
ředitelka

+420 605 ­234 304
info@pruvodcepacienta.cz

Naše projekty

nahoru