„Správná informace, správnému
pacientovi, ve správnou dobu
pomáhá v léčbě“.

Zjistit více

Naše projekty

Jak být lépe
slyšen a vyslyšen

Brožura „Jak být lépe slyšen a vyslyšen“ je praktickým návodem, jak pomoci pacientským organizacím zviditelnit témata, která jsou pro ně důležitá, např. dostupnost zdravotní péče, naplnění sociálních potřeb i psychologické podpory.

Více informací