Poruchy nálady nazývané deprese, použití a rizika fytofarmak nebo doplňků stravy a fake news

Depresivní porucha je psychický stav charakterizovaný dlouhodobým a výrazným pocitem smutku, pocity beznaděje, ztrátou zájmu nebo radosti z aktivit, které je dříve poskytovaly a nedostatkem energie. Jedná se o složitý psychický stav, který může ovlivnit myšlení, chování a fyziologické funkce jednotlivce.

Na internetových stránkách se můžete setkat s řadou fake news neboli dezinformacemi, které se týkají užívání fytofarmak (bylinky apod.) a potravinových doplňků u pacientů s depresí. Tyto fake news neboli dezinformace o léčbě deprese mohou představovat značná rizika pro pacienty, a to jak po fyzické, tak i po psychické stránce. 

Pacienti by měli užívat jen takové volně prodejné produkty, které mají dostatečně ověřenou účinnost a současně mají dobrou toleranci a minimum nežádoucích účinků a rizikových lékových interakcí. Pro klinické studie zkoumající účinnost a bezpečnost rostlinných přípravků nebo potravinových doplňků u deprese je charakteristické, že nejsou příliš kvalitně provedené a neposkytují tak vědecky hodnotitelné výsledky. 

Existují ale výjimky, jsou přírodní rostlinné přípravky, které mají velmi dobře prokázaný účinek u depresivních poruch, avšak pouze u lehčích forem. Vědecký průkaz působení u deprese byl doložen pro extrakt z třezalky tečkované nebo z rozchodnice růžové. Možná překvapivě byly také prokázány antidepresivní účinky u meduňky lékařské, šafránu nebo plodů gardenie jasmínolisté. 

Více se dozvíte v přiložené brožuře.

Kontakt pro novináře:

Ing. Marcela Alföldi Šperkerová
ředitelka

+420 605 ­234 304
info@pruvodcepacienta.cz

Naše projekty

nahoru