Poruchy spánku, použití a rizika fytofarmak nebo doplňků stravy a fake news

Poruchy spánku jsou velmi různorodou skupinou problémů spojených s narušením normálního průběhu spánku. Poruchy spánku jsou časté, protože mohou postihovat až 40 % populace.

V souvislosti s poruchami spánku se především na internetu, ale i v některých tištěných médiích, objevuje řada zaručených informací mnohdy se senzačním vyzněním, nabádajících k nákupu přírodních produktů, které slibují zázračné účinky. Opravdu existuje mnoho užitečných přírodních metod a potravinových doplňků, které mohou podporovat zdravý spánek. Je ale třeba dávat si pozor na neověřené informace nebo přímo fake news, které mohou vést k nesprávným rozhodnutím o léčbě poruch spánku. 

Není-li porucha spánku závažná a současně trvá-li krátkou dobu, je možné se pokusit jí ovlivnit pomocí přírodních prostředků. Každou poruchu spánku, který trvá déle než 3 měsíce je však třeba považovat za chronickou. Terapie takové poruchy spánku vždy patří do rukou specialistů. 

Více informací o tom, na jaké produkty je třeba dát si pozor, a jak se mohou s dalšími léky, které pacient užívá, najdete v přiložené brožuře. 

Kontakt pro novináře:

Ing. Marcela Alföldi Šperkerová
ředitelka

+420 605 ­234 304
info@pruvodcepacienta.cz

Naše projekty

nahoru