Pozor na fake news: nevhodné kombinace fytofarmak a psychofarmakologických léčiv

Každý člověk je denně bombardován řadou fake news o léčbě psychických onemocnění. Ten, kdo jim uvěří, může vážně poškodit své zdraví.

„Rostlinné přípravky nebo potravinové doplňky vyléčí depresi nebo psychózu lépe než léky na předpis.“

Také už jste se setkali s takovým a podobným prohlášením? Či spíše s fake news, tedy s dezinformacemi? Soudný člověk si ale může udělat obrázek o realitě sám: jestliže se každé z psychických onemocnění léčí naprosto odlišnými léky z hlediska mechanismů jejich působení, jak by mohly mít rostlinné přípravky univerzální účinek? 

Ještě zajímavěji mohou znít další dvě častá fake news: 

Můžete přestat užívat léky na předpis a nahradit je rostlinnými přípravky nebo potravinovými doplňky

Přírodní produkty nebo potravinové doplňky jsou vždy bezpečné, takže nemohou nikomu ublížit.” 

Jaká je ale skutečnost? Když člověk náhle přestane užívat psychofarmaka, poměrně rychle se destabilizuje jeho zdravotní stav. A mnohdy si navíc vážně poškodí zdraví. Jak fyzické, tak i psychické. 

A už vůbec není pravdou, že je bezpečné, resp. zcela bez rizik, užívat rostlinné přípravky a psychofarmaka. Falešný pocit bezpečí, který se snaží dodat nejen internetové informace o některých rostlinných přípravcích, je vskutku velice riskantní.

Cílem předkládané brožury je proto probrat nevhodné kombinace fytofarmak (bylinky apod.) s antidepresivy a s antipsychotiky. 

Kontakt pro novináře:

Ing. Marcela Alföldi Šperkerová
ředitelka

+420 605 ­234 304
info@pruvodcepacienta.cz

Naše projekty

nahoru