Videopřednášky o bezpečné farmakoterapii

Organizace Průvodce pacienta připravila sérii videopřednášek o bezpečném užívání léků, které jsou volně dostupné na jejím kanálu na YouTube.


Cílem přednášek je zvýšit lékovou gramotnosti nejen u seniorské populace, a to jak u jednotlivců, kteří se obrátí na e-Poradnu buď sami nebo prostřednictvím svého praktického lékaře, tak také u organizované seniorské veřejnosti v rámci klubů seniorů, pacientských organizací, domovů s pečovatelskou službou apod., kteří se účastní přednášek.

Protože v podmínkách pandemie je omezeno setkávání lidí, aby se omezilo šíření nemoci covid-19, dáváme k dispozici přednášky formou videí. 


Přednášky rovněž posílí lékovou gramotnost u laických pečovatelů. Pomohou také ke vzvýšení bezpečnosti užívání léků a zvýšení compliance k farmakologické léčbě u pacientů.


Přednášky se věnují těmto tématům:

- Co je to lék?

- Léky vs. doplňky stravy – rozdíly

- „Léky“ a internet, zásilkový prodej

- Zázračné „léky“ na všechno…

- Pravidla pro uchovávání a likvidaci léků

- Lékové interakce

- Nežádoucí účinky léků a jak k nim přistupovat

- Specifika podávání léčiv u seniorů


Kontakt pro novináře:

Ing. Marcela Alföldi Šperkerová
ředitelka

+420 605 ­234 304
info@pruvodcepacienta.cz

Naše projekty

nahoru