O nás

Správní rada

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc onkolog – předseda správní rady
Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc, MBA přednosta Kliniky nefrologie
1.LF Univerzity Karlovy,
zakladatel Průvodce pacienta, z.ú.
Edita Müllerová předsedkyně spolku
Revma Liga Česká republika

Vědecká rada

PharmDr. Milada Halačová, Ph.D vedoucí oddělení klinické farmacie
Nemocnice na Homolce
PharmDr. Josef Suchopár klinický farmaceut,
ředitel společnosti DrugAgency
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc internista, geriatr
Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D přednostka Farmakologického
ústavu LF MU, Brno
nahoru