Webináře o elektronizaci zdravotnictví a telemedicíně

Platforma Hlas onkologických pacientů (HOP), jejím členem je i organizace Průvodce pacienta, iniciovala sérii webinářů na téma elektronizace zdravotnictví a telemedicína. HOP se chce tématu tento rok intenzivně věnovat.

Nejprve chce ale HOP začít u sebe  a dozvědět se o tématu co nejvíce. 

První webinář proběhl 28. ledna. Přednášel MUDr. Tomáš Doležal ze společnosti COGVIO, který zejména vysvětloval, co je telemedicína, jaké přínosy představuje pro pacienta, ale také jaké bariéry se této distanční zdravotní péči staví v ČR do cesty. Jen prezentaci najdete vpravo na stránce. 

Další webináře proběhnou v únoru. Budeme o nich informovat. 

Kontakt pro novináře:

Ing. Marcela Alföldi Šperkerová
ředitelka

+420 605 ­234 304
info@pruvodcepacienta.cz

Naše projekty

nahoru