Aktuality

Filtrovat
2019
30 /­ 7 / 2019

CIOP a Hlas onkologických pacientů zorganizoval seminář pro veřejnost – reportáž a záznam

Dne 28. května zorganizovalo Centrum informací onkologického pacienta a pacientské organizace Dialog Jessenius a Hlas onkologických pacientů seminář pro veřejnost. Tématy byla dispenzarizace onkologických pacientů a personalizovaná léčba karcinomu prsu. Seminář se konal pod záštitou ministra zdravotnictví.

Zjistit více
28 /­ 5 / 2019

Pozvánka na seminář Dispenzarizace onkologických pacientů

Dovolujeme si vás pozvat na setkání s onkologickými odborníky. Doc. MUDr. Jana Prausová, předsedkyně České onkologické společnosti, přednostka Onkologické kliniky FN Motol a MUDr. Katarína Petráková Ph.D. z Masarikova onkologického ústavu budou hovořit o dispenzarizaci onkologických pacientů, personalisované léčbě a nových diagnostických metodách v onkologii.
Prosíme, abyste svou účast potvrdili na info@dialog-jessenius.cz.

Zjistit více
29 /­ 4 / 2019

Pacienti: V lékové novele chybí jasný odvolací proces a nároky

V návrhu novely zákona o léčivech podle pacientských organizací chybí jasně popsaný odvolací proces a zajištění vymahatelnosti nároku na nejlepší možnou léčbu. Sporným bodem je i pozice lékaře v případě žádosti o výjimečnou úhradu léčby. Informace zazněly na semináři institutu iHeta, Průvodce pacienta a Onkounie. Systém veřejného zdravotnictví letos hospodaří asi s 320 miliardami korun, péče hrazená na výjimku ze zákona o veřejném zdravotním pojištění je asi 0,5 procenta.

Zjistit více
16 /­ 4 / 2019

Pozvánka na seminář „Paragraf 16 a jak s ním dále…“

Průvodce pacienta, z.ú., Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s (iHETA) a Onko Unie, o. p. s. Vás zve na seminář k aktuální novele zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění „Paragraf 16 a jak s ním dále…“
Cílem semináře je přiblížit současnou praxi a legislativní plány v této oblasti zástupcům pacientů, pojištěnců a široké veřejnosti.
Datum: 25. dubna 2019 ve 14:00
Místo: Conference Hall (Sloupový sál), Sněmovní 7, Praha 1 Více se dozvíte v přiložené pozvánce.

Zjistit více
30 /­ 7 / 2019

CIOP a Hlas onkologických pacientů zorganizoval seminář pro veřejnost – reportáž a záznam

Dne 28. května zorganizovalo Centrum informací onkologického pacienta a pacientské organizace Dialog Jessenius a Hlas onkologických pacientů seminář pro veřejnost. Tématy byla dispenzarizace onkologických pacientů a personalizovaná léčba karcinomu prsu. Seminář se konal pod záštitou ministra zdravotnictví.

Zjistit více
17 /­ 6 / 2019

Pozvánka na seminář Je SÚKL hodný nebo zlý policajt?

Průvodce pacienta, z.ú., Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s (iHETA) a Onko Unie, o. p. s., Vás zvou na druhé pacientské fórum k aktuálním otázkám českého zdravotnictví. Na semináři prezentace přednesou Tomáš Doležal z institutu iHETA a ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová, která představí činnost SUKL v oblasti cen a úhrad.

Zjistit více
28 /­ 5 / 2019

Pozvánka na seminář Dispenzarizace onkologických pacientů

Dovolujeme si vás pozvat na setkání s onkologickými odborníky. Doc. MUDr. Jana Prausová, předsedkyně České onkologické společnosti, přednostka Onkologické kliniky FN Motol a MUDr. Katarína Petráková Ph.D. z Masarikova onkologického ústavu budou hovořit o dispenzarizaci onkologických pacientů, personalisované léčbě a nových diagnostických metodách v onkologii.
Prosíme, abyste svou účast potvrdili na info@dialog-jessenius.cz.

Zjistit více
13 /­ 5 / 2019

Hlas onkologických pacientů a 13. International Gastric Cancer Congress (IGCC) v Praze

Ve dnech 8. – 11. 5. 2019 se v Praze konal 13. International Gastric Cancer Congress (IGCC), tedy mezinárodní kongres věnovaný rakovině žaludku. V ČR není tato diagnóza tak častá a tak neexistuje organizace, která by tyto pacienty sdružovala. Zástupkyně Hlasu onkologických pacientů přišly načerpat nové informace o léčebných postupech a poslechnout si zkušenosti pacientek z kanadské pacientské organizace MyGutFeeling.

Zjistit více
29 /­ 4 / 2019

Pacienti: V lékové novele chybí jasný odvolací proces a nároky

V návrhu novely zákona o léčivech podle pacientských organizací chybí jasně popsaný odvolací proces a zajištění vymahatelnosti nároku na nejlepší možnou léčbu. Sporným bodem je i pozice lékaře v případě žádosti o výjimečnou úhradu léčby. Informace zazněly na semináři institutu iHeta, Průvodce pacienta a Onkounie. Systém veřejného zdravotnictví letos hospodaří asi s 320 miliardami korun, péče hrazená na výjimku ze zákona o veřejném zdravotním pojištění je asi 0,5 procenta.

Zjistit více
25 /­ 4 / 2019

Paragraf 16 a jak s ním dále…

Jasně popsaný odvolací proces a zajištění vymahatelnosti nároku pojištěnce jsou největšími nedostatky novely zákona 48/1997, jíž právě připravuje ministerstvo zdravotnictví (MZ). Hlavním cílem nové normy má přitom být průhlednější a jednodušší postup, jenž umožňuje pacientů dostat se k běžně nehrazené léčbě na známý paragraf 16 (více o paragrafu viz box).
„Domnívám se, že předložený návrh jednak neřeší rozdílná stanoviska pojišťoven k mimořádným úhradám, a navíc negarantuje transparentnost postupu. Původní příslib MZ na orgán „nad“ všemi pojišťovnami by mohl nahradit návrh, aby odvolacím orgánem byl Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním MZ. Tím by byla jasně dána odpovědnost za rozhodování, rozhodovali by úředníci v režimu služebního zákona, čímž by se vyřešily i případné podjatosti,“ zdůraznila ředitelka neziskové organizace Průvodce pacienta (PP) PhDr. Ivana Plechatá na semináři pro pacientské organizace „Paragraf 16 a jak s ním dále…“. Spolu s PP seminář připravil Institut pro zdravotní ekonomiku iHETA a pacientská organizace OnkoUnie.

Zjistit více
16 /­ 4 / 2019

Pozvánka na seminář „Paragraf 16 a jak s ním dále…“

Průvodce pacienta, z.ú., Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s (iHETA) a Onko Unie, o. p. s. Vás zve na seminář k aktuální novele zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění „Paragraf 16 a jak s ním dále…“
Cílem semináře je přiblížit současnou praxi a legislativní plány v této oblasti zástupcům pacientů, pojištěnců a široké veřejnosti.
Datum: 25. dubna 2019 ve 14:00
Místo: Conference Hall (Sloupový sál), Sněmovní 7, Praha 1 Více se dozvíte v přiložené pozvánce.

Zjistit více
2018
nahoru