Aktuality

Filtrovat
12 /­ 6 / 2023

Pro léky i bez receptu? V mimořádných situacích jsem pro, říká prezident České lékárnické komory Aleš Krebs

Lékárníci by měli vzhledem k typu svého vzdělání disponovat širšími pravomocemi, myslí si prezident České lékárnické komory Aleš Krebs. Mohly by se týkat například mimořádného výdeje léků. Lékaři jsou však proti. Na tiskové konferenci ke Dni lékáren byla představena také činnost farmaceutických asistentů.

Zjistit více
3 /­ 4 / 2023

V Česku chybí Ozempic na léčbu diabetu a obezity

Dánský výrobce injekčně podávaného léku na diabetes 2. stupně Novo Nordisk oznámil přerušení dodávek léku Ozempic do Česka. Podle výrobce výpadky způsobila vyšší globální poptávka. Lék se užívá i na léčbu obezity.

Zjistit více
21 /­ 1 / 2023

Časté užívání antibiotik může vést k vážnému onemocnění střev, odhalila studie

U pacientů často užívajících antibiotika existuje podle nové studie větší pravděpodobnost, že se u nich během života vyvinou idiopatické střevní záněty (anglicky Inflammatory Bowel Disease – IBD). Studie byla publikovaná v odborném časopisu GUT. Mezi náchylnější pacienty se řadí lidé, kteří užívají předepsaná antibiotika k léčbě takzvaných gastrointestinálních patogenů neboli infekcí trávicího traktu.

Zjistit více
12 /­ 6 / 2023

Pro léky i bez receptu? V mimořádných situacích jsem pro, říká prezident České lékárnické komory Aleš Krebs

Lékárníci by měli vzhledem k typu svého vzdělání disponovat širšími pravomocemi, myslí si prezident České lékárnické komory Aleš Krebs. Mohly by se týkat například mimořádného výdeje léků. Lékaři jsou však proti. Na tiskové konferenci ke Dni lékáren byla představena také činnost farmaceutických asistentů.

Zjistit více
4 /­ 5 / 2023

Lék Eli Lilly snižuje progresi Alzheimera, má ale i jiné účinky

Americká farmaceutická firma Eli Lilly představila lék, který o třetinu zpomaluje rozvoj Alzheimerovy nemoci. I přes jeho vedlejší účinky v podobě otoku mozku chce výrobce v USA požádat o jeho registraci k podávání v nemocnicích.

Zjistit více
3 /­ 4 / 2023

V Česku chybí Ozempic na léčbu diabetu a obezity

Dánský výrobce injekčně podávaného léku na diabetes 2. stupně Novo Nordisk oznámil přerušení dodávek léku Ozempic do Česka. Podle výrobce výpadky způsobila vyšší globální poptávka. Lék se užívá i na léčbu obezity.

Zjistit více
17 /­ 2 / 2023

Demence FTD, jíž trpí Bruce Willis, patří k nejzákeřnějším

Na frontotemporální demenci [FTD], jíž trpí sedmašedesátiletý americký herec Bruce Willis, neexistuje účinný lék. Stejně jako na ostatní druhy demencí, jež se stávají čím dál závažnějším problémem vzhledem ke stárnutí populace ve vyspělých zemích.

Zjistit více
21 /­ 1 / 2023

Časté užívání antibiotik může vést k vážnému onemocnění střev, odhalila studie

U pacientů často užívajících antibiotika existuje podle nové studie větší pravděpodobnost, že se u nich během života vyvinou idiopatické střevní záněty (anglicky Inflammatory Bowel Disease – IBD). Studie byla publikovaná v odborném časopisu GUT. Mezi náchylnější pacienty se řadí lidé, kteří užívají předepsaná antibiotika k léčbě takzvaných gastrointestinálních patogenů neboli infekcí trávicího traktu.

Zjistit více
2022
29 /­ 12 / 2022

Léky na covid-19 budou od ledna i na e-recept a ve všech lékárnách

Antivirové léky na covid-19 paxlovid a lagevrio budou moci od ledna lékaři předepisovat i na elektronický recept a vydávat je budou všechny lékárny. V tiskové zprávě o vydaném mimořádném opatření dnes informovalo ministerstvo zdravotnictví. Dosud byly tyto léky dostupné jen na papírový recept a vydávaly je pouze vybrané nemocniční lékárny.

Zjistit více
11 /­ 7 / 2022

Užívané léky farmaceut zhodnotí někdy i na pojišťovnu

Užívaná léčiva a jejich případné interakce od letoška zhodnotí klinický farmaceut na účet zdravotní pojišťovny. Zhodnocení medikace ale musí pacientovi doporučit lékař. S léky a možnými interakcemi poradí i většina lékárníků přímo v lékárně.

Zjistit více
25 /­ 2 / 2022

Mám ve své současné životní situaci psychické problémy, ale nechci chodit k psychiatrovi, už s ohledem na nutnost donést do práce potvrzení o návštěvě u lékaře, když je to v pracovní době. Může mi nějaké léky předepsat i praktický lékař?

Některé léky na léčbu deprese, úzkosti, nespavosti a podobných stavů mohou předepsat také praktičtí lékaři. V lékárnách najdete i přípravky volně prodejné. Jsou to jak registrovaná léčiva (např. Persen tbl, Novo-Passit gtt, Guajacuran tbl), tak neregistrované tzv. doplňky stravy. Záleží ale na konkrétním stavu pacienta – někdy stačí krátkodobě užívat třeba třezalku, jindy se bez pomoci psychiatra a dlouhodobé terapie člověk opravdu neobejde. Praktický lékař vám jistě může předepsat vhodnou medikamentózní léčbu, ale je také schopen váš stav posoudit a případně vám doporučit návštěvu specialisty. Předepsat vám může léky ze skupiny hypnotik (léků navozujících spánek), anxiolytik (léků proti úzkosti) i antidepresiv.

Zjistit více
29 /­ 12 / 2022

Léky na covid-19 budou od ledna i na e-recept a ve všech lékárnách

Antivirové léky na covid-19 paxlovid a lagevrio budou moci od ledna lékaři předepisovat i na elektronický recept a vydávat je budou všechny lékárny. V tiskové zprávě o vydaném mimořádném opatření dnes informovalo ministerstvo zdravotnictví. Dosud byly tyto léky dostupné jen na papírový recept a vydávaly je pouze vybrané nemocniční lékárny.

Zjistit více
31 /­ 10 / 2022

Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyšetření

Může lékař vyžadovat od pacienta pokutu za nedodržení smluveného termínu ošetření?
Odpověď VZP: Pokud se pacient nedostaví k plánovanému vyšetření zdravotního stavu, může to pro lékaře znamenat ušlý zisk, neboť daný výkon za provedené vyšetření nevykáže zdravotní pojišťovně. Lékař by mohl po svém pacientovi požadovat zaplacení náhrady škody, která mu vznikla v důsledku nedostavení se na objednané vyšetření, případně, za splnění určitých podmínek, i zaplacení smluvní pokuty. Ze strany lékaře se nejedná o protizákonné jednání, ale přípustné je pouze za předpokladu splnění přesně stanovených podmínek.

Zjistit více
11 /­ 7 / 2022

Užívané léky farmaceut zhodnotí někdy i na pojišťovnu

Užívaná léčiva a jejich případné interakce od letoška zhodnotí klinický farmaceut na účet zdravotní pojišťovny. Zhodnocení medikace ale musí pacientovi doporučit lékař. S léky a možnými interakcemi poradí i většina lékárníků přímo v lékárně.

Zjistit více
15 /­ 3 / 2022

Jaké jsou možnosti vyšetření kvůli Alzheimerově chorobě a kdo je může pacientovi udělat? Je mi 78 let a začínám mít značné problémy s pamětí. Zajímaly by mě proto také medikamenty, kterými lze Alzheimera oddálit či léčit.

Alzheimerova choroba je degenerativní onemocnění mozku, které způsobuje nevratné změny v mozkových buňkách a úbytek mozkové hmoty, což se projevuje zejména poruchou kognitivních funkcí, kterými jsou paměť, myšlení nebo například úsudek. Mezi její příznaky a projevy patří nejdříve porucha krátkodobé paměti, posléze problémy s vyjadřováním, ztráta paměti, porucha časové i místní orientace, zmatené chování apod. Nakonec je nemocný naprosto odkázán na pomoc druhých.

Zjistit více
25 /­ 2 / 2022

Mám ve své současné životní situaci psychické problémy, ale nechci chodit k psychiatrovi, už s ohledem na nutnost donést do práce potvrzení o návštěvě u lékaře, když je to v pracovní době. Může mi nějaké léky předepsat i praktický lékař?

Některé léky na léčbu deprese, úzkosti, nespavosti a podobných stavů mohou předepsat také praktičtí lékaři. V lékárnách najdete i přípravky volně prodejné. Jsou to jak registrovaná léčiva (např. Persen tbl, Novo-Passit gtt, Guajacuran tbl), tak neregistrované tzv. doplňky stravy. Záleží ale na konkrétním stavu pacienta – někdy stačí krátkodobě užívat třeba třezalku, jindy se bez pomoci psychiatra a dlouhodobé terapie člověk opravdu neobejde. Praktický lékař vám jistě může předepsat vhodnou medikamentózní léčbu, ale je také schopen váš stav posoudit a případně vám doporučit návštěvu specialisty. Předepsat vám může léky ze skupiny hypnotik (léků navozujících spánek), anxiolytik (léků proti úzkosti) i antidepresiv.

Zjistit více
2021
2 /­ 2 / 2021

Webináře o elektronizaci zdravotnictví a telemedicíně

Platforma Hlas onkologických pacientů (HOP), jejím členem je i organizace Průvodce pacienta, iniciovala sérii webinářů na téma elektronizace zdravotnictví a telemedicína. HOP se chce tématu tento rok intenzivně věnovat.

Zjistit více
2 /­ 2 / 2021

Webináře o elektronizaci zdravotnictví a telemedicíně

Platforma Hlas onkologických pacientů (HOP), jejím členem je i organizace Průvodce pacienta, iniciovala sérii webinářů na téma elektronizace zdravotnictví a telemedicína. HOP se chce tématu tento rok intenzivně věnovat.

Zjistit více
2020
2019
30 /­ 7 / 2019

CIOP a Hlas onkologických pacientů zorganizoval seminář pro veřejnost – reportáž a záznam

Dne 28. května zorganizovalo Centrum informací onkologického pacienta a pacientské organizace Dialog Jessenius a Hlas onkologických pacientů seminář pro veřejnost. Tématy byla dispenzarizace onkologických pacientů a personalizovaná léčba karcinomu prsu. Seminář se konal pod záštitou ministra zdravotnictví.

Zjistit více
28 /­ 5 / 2019

Pozvánka na seminář Dispenzarizace onkologických pacientů

Dovolujeme si vás pozvat na setkání s onkologickými odborníky. Doc. MUDr. Jana Prausová, předsedkyně České onkologické společnosti, přednostka Onkologické kliniky FN Motol a MUDr. Katarína Petráková Ph.D. z Masarikova onkologického ústavu budou hovořit o dispenzarizaci onkologických pacientů, personalisované léčbě a nových diagnostických metodách v onkologii.
Prosíme, abyste svou účast potvrdili na info@dialog-jessenius.cz.

Zjistit více
29 /­ 4 / 2019

Pacienti: V lékové novele chybí jasný odvolací proces a nároky

V návrhu novely zákona o léčivech podle pacientských organizací chybí jasně popsaný odvolací proces a zajištění vymahatelnosti nároku na nejlepší možnou léčbu. Sporným bodem je i pozice lékaře v případě žádosti o výjimečnou úhradu léčby. Informace zazněly na semináři institutu iHeta, Průvodce pacienta a Onkounie. Systém veřejného zdravotnictví letos hospodaří asi s 320 miliardami korun, péče hrazená na výjimku ze zákona o veřejném zdravotním pojištění je asi 0,5 procenta.

Zjistit více
16 /­ 4 / 2019

Pozvánka na seminář „Paragraf 16 a jak s ním dále…“

Průvodce pacienta, z.ú., Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s (iHETA) a Onko Unie, o. p. s. Vás zve na seminář k aktuální novele zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění „Paragraf 16 a jak s ním dále…“
Cílem semináře je přiblížit současnou praxi a legislativní plány v této oblasti zástupcům pacientů, pojištěnců a široké veřejnosti.
Datum: 25. dubna 2019 ve 14:00
Místo: Conference Hall (Sloupový sál), Sněmovní 7, Praha 1 Více se dozvíte v přiložené pozvánce.

Zjistit více
30 /­ 7 / 2019

CIOP a Hlas onkologických pacientů zorganizoval seminář pro veřejnost – reportáž a záznam

Dne 28. května zorganizovalo Centrum informací onkologického pacienta a pacientské organizace Dialog Jessenius a Hlas onkologických pacientů seminář pro veřejnost. Tématy byla dispenzarizace onkologických pacientů a personalizovaná léčba karcinomu prsu. Seminář se konal pod záštitou ministra zdravotnictví.

Zjistit více
17 /­ 6 / 2019

Pozvánka na seminář Je SÚKL hodný nebo zlý policajt?

Průvodce pacienta, z.ú., Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s (iHETA) a Onko Unie, o. p. s., Vás zvou na druhé pacientské fórum k aktuálním otázkám českého zdravotnictví. Na semináři prezentace přednesou Tomáš Doležal z institutu iHETA a ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová, která představí činnost SUKL v oblasti cen a úhrad.

Zjistit více
28 /­ 5 / 2019

Pozvánka na seminář Dispenzarizace onkologických pacientů

Dovolujeme si vás pozvat na setkání s onkologickými odborníky. Doc. MUDr. Jana Prausová, předsedkyně České onkologické společnosti, přednostka Onkologické kliniky FN Motol a MUDr. Katarína Petráková Ph.D. z Masarikova onkologického ústavu budou hovořit o dispenzarizaci onkologických pacientů, personalisované léčbě a nových diagnostických metodách v onkologii.
Prosíme, abyste svou účast potvrdili na info@dialog-jessenius.cz.

Zjistit více
13 /­ 5 / 2019

Hlas onkologických pacientů a 13. International Gastric Cancer Congress (IGCC) v Praze

Ve dnech 8. – 11. 5. 2019 se v Praze konal 13. International Gastric Cancer Congress (IGCC), tedy mezinárodní kongres věnovaný rakovině žaludku. V ČR není tato diagnóza tak častá a tak neexistuje organizace, která by tyto pacienty sdružovala. Zástupkyně Hlasu onkologických pacientů přišly načerpat nové informace o léčebných postupech a poslechnout si zkušenosti pacientek z kanadské pacientské organizace MyGutFeeling.

Zjistit více
29 /­ 4 / 2019

Pacienti: V lékové novele chybí jasný odvolací proces a nároky

V návrhu novely zákona o léčivech podle pacientských organizací chybí jasně popsaný odvolací proces a zajištění vymahatelnosti nároku na nejlepší možnou léčbu. Sporným bodem je i pozice lékaře v případě žádosti o výjimečnou úhradu léčby. Informace zazněly na semináři institutu iHeta, Průvodce pacienta a Onkounie. Systém veřejného zdravotnictví letos hospodaří asi s 320 miliardami korun, péče hrazená na výjimku ze zákona o veřejném zdravotním pojištění je asi 0,5 procenta.

Zjistit více
25 /­ 4 / 2019

Paragraf 16 a jak s ním dále…

Jasně popsaný odvolací proces a zajištění vymahatelnosti nároku pojištěnce jsou největšími nedostatky novely zákona 48/1997, jíž právě připravuje ministerstvo zdravotnictví (MZ). Hlavním cílem nové normy má přitom být průhlednější a jednodušší postup, jenž umožňuje pacientů dostat se k běžně nehrazené léčbě na známý paragraf 16 (více o paragrafu viz box).
„Domnívám se, že předložený návrh jednak neřeší rozdílná stanoviska pojišťoven k mimořádným úhradám, a navíc negarantuje transparentnost postupu. Původní příslib MZ na orgán „nad“ všemi pojišťovnami by mohl nahradit návrh, aby odvolacím orgánem byl Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním MZ. Tím by byla jasně dána odpovědnost za rozhodování, rozhodovali by úředníci v režimu služebního zákona, čímž by se vyřešily i případné podjatosti,“ zdůraznila ředitelka neziskové organizace Průvodce pacienta (PP) PhDr. Ivana Plechatá na semináři pro pacientské organizace „Paragraf 16 a jak s ním dále…“. Spolu s PP seminář připravil Institut pro zdravotní ekonomiku iHETA a pacientská organizace OnkoUnie.

Zjistit více
16 /­ 4 / 2019

Pozvánka na seminář „Paragraf 16 a jak s ním dále…“

Průvodce pacienta, z.ú., Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s (iHETA) a Onko Unie, o. p. s. Vás zve na seminář k aktuální novele zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění „Paragraf 16 a jak s ním dále…“
Cílem semináře je přiblížit současnou praxi a legislativní plány v této oblasti zástupcům pacientů, pojištěnců a široké veřejnosti.
Datum: 25. dubna 2019 ve 14:00
Místo: Conference Hall (Sloupový sál), Sněmovní 7, Praha 1 Více se dozvíte v přiložené pozvánce.

Zjistit více
2018
nahoru