Aktuality

Filtrovat
28 /­ 12 / 2023

Nevhodné kombinace: interakce doplňků stravy a psychofarmakologických léčiv (a fake news)

Bojovat proti fake news je důležité, zvláště když se týkají léčby. Fake news mohou vznikat a šířit se různými způsoby, a proto je dobré být obezřetný a kritický při čtení obsahu na sociálních sítích nebo na internetu.

Zjistit více
8 /­ 12 / 2023

Závěrečná zpráva z hodnocení farmakoterapie u pacientů s roztroušenou sklerózou

Cílem projektu bylo identifikovat pacienty, kteří mají závažnou lékovou interakci nebo duplicitu při podávání léčiv. Dalším cílem bylo hledat obecné poučení v problematice lékových interakcí a duplicit u pacientů s roztroušenou sklerózou.

Zjistit více
22 /­ 11 / 2023

Poruchy nálady nazývané deprese, použití a rizika fytofarmak nebo doplňků stravy a fake news

Depresivní porucha je psychický stav charakterizovaný dlouhodobým a výrazným pocitem smutku, pocity beznaděje, ztrátou zájmu nebo radosti z aktivit, které je dříve poskytovaly a nedostatkem energie. Jedná se o složitý psychický stav, který může ovlivnit myšlení, chování a fyziologické funkce jednotlivce.

Zjistit více
28 /­ 12 / 2023

Nevhodné kombinace: interakce doplňků stravy a psychofarmakologických léčiv (a fake news)

Bojovat proti fake news je důležité, zvláště když se týkají léčby. Fake news mohou vznikat a šířit se různými způsoby, a proto je dobré být obezřetný a kritický při čtení obsahu na sociálních sítích nebo na internetu.

Zjistit více
13 /­ 12 / 2023

Pozor na fake news: nevhodné kombinace fytofarmak a psychofarmakologických léčiv

Každý člověk je denně bombardován řadou fake news o léčbě psychických onemocnění. Ten, kdo jim uvěří, může vážně poškodit své zdraví.

Zjistit více
8 /­ 12 / 2023

Závěrečná zpráva z hodnocení farmakoterapie u pacientů s roztroušenou sklerózou

Cílem projektu bylo identifikovat pacienty, kteří mají závažnou lékovou interakci nebo duplicitu při podávání léčiv. Dalším cílem bylo hledat obecné poučení v problematice lékových interakcí a duplicit u pacientů s roztroušenou sklerózou.

Zjistit více
1 /­ 12 / 2023

Poruchy spánku, použití a rizika fytofarmak nebo doplňků stravy a fake news

Poruchy spánku jsou velmi různorodou skupinou problémů spojených s narušením normálního průběhu spánku. Poruchy spánku jsou časté, protože mohou postihovat až 40 % populace.

Zjistit více
22 /­ 11 / 2023

Poruchy nálady nazývané deprese, použití a rizika fytofarmak nebo doplňků stravy a fake news

Depresivní porucha je psychický stav charakterizovaný dlouhodobým a výrazným pocitem smutku, pocity beznaděje, ztrátou zájmu nebo radosti z aktivit, které je dříve poskytovaly a nedostatkem energie. Jedná se o složitý psychický stav, který může ovlivnit myšlení, chování a fyziologické funkce jednotlivce.

Zjistit více
2022
30 /­ 6 / 2022

Výroční zpráva 2021

Vážení čtenáři, předkládáme vám výroční zprávu Průvodce pacienta, z.ú. za rok 2021.

Zjistit více
30 /­ 6 / 2022

Výroční zpráva 2021

Vážení čtenáři, předkládáme vám výroční zprávu Průvodce pacienta, z.ú. za rok 2021.

Zjistit více
2021
30 /­ 12 / 2021

Přínosy konzultace praktického lékaře s klinickým farmaceutem

V časopise Practicus vyšel článek o projektu naší lékové ePoradny s praktickými lékaři:
Při nasazení nového léčiva je samozřejmostí zhodnocení jeho přínosu pro pacienta, to znamená posouzení benefitů a rizik. V případě jakékoliv nejistoty zejména v oblasti rizik mají lékaři i pacienti možnost obrátit se na specialistu v oboru klinická farmacie, jehož úkolem je pomoc s kompletním zhodnocením medikace. Jednou z možností navázání spolupráce s touto odborností je využití platformy lékové ePoradny neziskové organizace Průvodce pacienta, z.s., v níž odpovídají na dotazy zkušení kliničtí farmaceuti z pražské Nemocnice Ha Homolce.

Zjistit více
19 /­ 7 / 2021

Výroční zpráva 2020

Vážení čtenáři, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření Průvodce pacienta, z. ú. za rok 2020.

Zjistit více
30 /­ 12 / 2021

Přínosy konzultace praktického lékaře s klinickým farmaceutem

V časopise Practicus vyšel článek o projektu naší lékové ePoradny s praktickými lékaři:
Při nasazení nového léčiva je samozřejmostí zhodnocení jeho přínosu pro pacienta, to znamená posouzení benefitů a rizik. V případě jakékoliv nejistoty zejména v oblasti rizik mají lékaři i pacienti možnost obrátit se na specialistu v oboru klinická farmacie, jehož úkolem je pomoc s kompletním zhodnocením medikace. Jednou z možností navázání spolupráce s touto odborností je využití platformy lékové ePoradny neziskové organizace Průvodce pacienta, z.s., v níž odpovídají na dotazy zkušení kliničtí farmaceuti z pražské Nemocnice Ha Homolce.

Zjistit více
11 /­ 11 / 2021

Zkušenosti praktických lékařů s klinickými farmaceuty

Pro lékaře jsme připravili v elektronické i tištěné podobě leták, který detailně informuje o průběhu a výhodách konzultace s klinickými farmaceuty o farmakoterapii jejich pacientů.

Zjistit více
19 /­ 7 / 2021

Výroční zpráva 2020

Vážení čtenáři, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření Průvodce pacienta, z. ú. za rok 2020.

Zjistit více
3 /­ 6 / 2021

Desatero užívání léků

Pro širokou veřejnost jsme připravili Desatero užívání léků: soubor rad, jak se vyhnout nepříjemnostem v souvislosti s léky. Leták si můžete stáhnout elektroniky, anebo získat u svého lékaře v tištěné podobě.

Zjistit více
2020
20 /­ 6 / 2020

Výroční zpráva Průvodce pacienta. z. ú. za rok 2019

Vážení čtenáři, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření Průvodce pacienta, z. ú. za rok 2019.

Zjistit více
20 /­ 6 / 2020

Výroční zpráva Průvodce pacienta. z. ú. za rok 2019

Vážení čtenáři, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření Průvodce pacienta, z. ú. za rok 2019.

Zjistit více
2019
17 /­ 4 / 2019

Poznejte práva pacientů a jak se jich domoci

Víte, na jaké všechny informace máte u lékaře nárok? Kdo má právo nahlížet do vaší zdravotnické dokumentace? Kdy si nelze svobodně zvolit poskytovatele zdravotních služeb? Vše zjistíte v brožuře Práva pacientů a jak se jich domoci, jíž symbolicky v Evropský den práv pacientů, který se slaví 18. dubna, vydává nezisková organizace Průvodce pacienta, z.ú.
„Práva pacientů jsou výdobytkem posledních dvou desetiletí, a přesto domoci se jich vždy a všude není lehké. Tato brožurka by měla pomoci pacientům a jejich blízkým orientovat se v těchto právech a poskytnout návod, jak je naplňovat, případně s pomocí koho lze počítat,“ uvádí ředitelka Průvodce pacienta, z.ú., PhDr. Ivana Plechatá.

Zjistit více
17 /­ 4 / 2019

Poznejte práva pacientů a jak se jich domoci

Víte, na jaké všechny informace máte u lékaře nárok? Kdo má právo nahlížet do vaší zdravotnické dokumentace? Kdy si nelze svobodně zvolit poskytovatele zdravotních služeb? Vše zjistíte v brožuře Práva pacientů a jak se jich domoci, jíž symbolicky v Evropský den práv pacientů, který se slaví 18. dubna, vydává nezisková organizace Průvodce pacienta, z.ú.
„Práva pacientů jsou výdobytkem posledních dvou desetiletí, a přesto domoci se jich vždy a všude není lehké. Tato brožurka by měla pomoci pacientům a jejich blízkým orientovat se v těchto právech a poskytnout návod, jak je naplňovat, případně s pomocí koho lze počítat,“ uvádí ředitelka Průvodce pacienta, z.ú., PhDr. Ivana Plechatá.

Zjistit více
15 /­ 1 / 2019

Nová publikace pro pacientské organizace „Hlas pacienta“

Vydali jsme novou publikaci nejen pro pacientské organizace.

Zjistit více
2018
nahoru